กองมาตรฐานวินัย

พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม
ผบก.มน.

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
    การประชุมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. ชั้น ๑๙ อาคาร ๑ ตร.
  • เคารพธงชาติ
    ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองมาตรฐานวินัย เข้าเวรเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓