Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ณ โรงแรม Sea Sand Sun Cha-Am Resort ค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ณ โรงแรม Sea Sand Sun Cha-Am Resort ค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *