Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้นที่ ๒ อาคาร ตร. โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *