Categories
Uncategorized

พระบรมราโชวาท

รัชกาลที่ ๑๐

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

—>ช่องทางแสดงความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กองมาตรฐานวินัย

ประกาศกองมาตรฐานวินัยเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.pdf

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม อ.ก.ตร.วินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัย จัดการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Categories
Uncategorized

การประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผบก.มน., รอง ผบก.มน. พร้อมด้วย ผกก.ฯ ,รอง ผกก.ฯ ,สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้นที่ ๒ อาคาร ตร. โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร เป็นประธานในการประชุม

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองมาตรฐานวินัยจัดการประชุม อ.ก.ตร. วินัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ณ โรงแรม Sea Sand Sun Cha-Am Resort ค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร เป็นประธานในการประชุม

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์

วันจันทร์ที่ ๕ ต.ค.๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวรหน้า อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Categories
Uncategorized

ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์

วันจันทร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวรหน้า อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ