Categories
Uncategorized

พระบรมราโชวาท

รัชกาลที่ ๑๐

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

Categories
Uncategorized

การประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผบก.มน., รอง ผบก.มน. พร้อมด้วย ผกก.ฯ ,รอง ผกก.ฯ ,สว.ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมก่อนการประชุม อ.ก.ตร.วินัย ณ ห้องประชุม สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ ชั้น ๑๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

Categories
Uncategorized

ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์

วันจันทร์ที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ เวลา ๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวรหน้า อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Categories
Uncategorized

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม ผบก.มน. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยไทยทาน ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

Categories
Uncategorized

ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

พล.ต.ท. นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช.สง.ก.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสังกัด สง.ก.ตร. เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Categories
Uncategorized

การเคารพธงชาติ

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองมาตรฐานวินัย เข้าเวรเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

การเข้าเวรเคารพธงชาติของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองมาตรฐานวินัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๘.00 น. เข้าเวรเคารพธงชาติและสวดมนต์ ณ บริเวรหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

Categories
Uncategorized

เคารพธงชาติ

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองมาตรฐานวินัย เข้าเวรเคารพธงชาติ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

การเข้าเวรเคารพธงชาติของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (มน.) ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ด้านหน้าเสาธงชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐